البرز پلاست

Iran

تهران - تهران

تهران - خیابان سمیه - بعداز مفتح - جنب هتل آزادی - پلاک 144 - واحد 4

  • ۰۹۱۰۵۸۹۷۲۰۰ - ۰۹۱۹۷۰۹۴۵۳۳

۸۶۰۷۰۵۷۷(۰۲۱) - ۸۸۹۰۵۸۱۹(۰۲۱)

۰۲۱۸۶۰۷۰۵۸۲

http://www.alborzplast.ir